විදුලි කප්පාදු කප්පාදුව

රැහැන් රහිත කප්පාදු හසුරුව ergonomic design, shackproof සහ anti-slip වලට ගැලපේ, දිගු කලක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු ඔබට පහසුවෙන් වෙහෙසට පත් නොවනු ඇත.විදුලි කප්පාදුවට පුළුල් පරාසයක භාවිතයන් ඇත, සියලු වර්ගවල උද්‍යාන, උද්‍යාන, ගොවිපලවල්, විශාල තණබිම්, පළතුරු වතු, හරිතාගාර, ඔබට මිදි, චෙරි ගස්, ඇපල් ගස් ආදිය කපා ගත හැකිය.එහි කාර්යක්ෂමතාව අතින් කප්පාදු කිරීමේ කතුරට වඩා 8-10 ගුණයක් වේ.